Slovenská rozprávka

Medveď a líška

Medveď a líška vybrali sa raz na muziku, aby si zaskočili a pobavili sa. Ale medzi tancom strhla sa bitka. Líška sa zavčasu ukryla, zato medveďa chasa nemilosrdne zmlátila, že sa ledva von vyvliekol. Líška sa zatiaľ pováľala po pazderí, prišla k medveďovi a žalovala sa mu, že ju tak zbili, až jej všade kosti z tela trčia. Doráňaný medveď sa nad líškou zmiloval, vzal ju na chrbát a niesol ju cez horu. Keď už boli v hore, líška pokrikovala:

  • Nesie bitý nebitého!

Keď toho posmechu bolo veľa, nahneval sa medveď, líšku zhodil a chcel ju náležito potrestať. Ale líška bola obratnejšia, uskočila pod strom do diery a odtiaľ sa medveďovi posmievala. Nad tým sa medveď ešte väčšmi rozsrdil, vyhľadal si krivé drevo a chcel ním líšku z diery vytiahnuť. Keď zachytil drevom líškinu nohu, volala líška:

  • Chytal nohu, chytil koreň!

Medveď krútil drevom ďalej, líškinu nohu pustil, a keď zachytil koreň, volala líška:

  • Chytal koreň, chytil nohu!

Keď sa tak s líškou nadarmo upachtil, zahodil krivé drevo a dotackal sa do svojho pelechu, aby utŕženú bitku i hnev odstonal. Ale potom viac s líškou na muziku nechodil.


pridané: 6. február 2005, zdroj: http://rozpravky.wz.cz/…ky/index.php?…