Gazda a jeho synovia

Istý gazda mal šesť synov. Boli usilovní a mocní, no často sa hádali a zavše sa aj pobili. Otec si veľmi želal, aby prestali s hádkami a bitkami a žili spolu v pokoji. Ale nepomáhalo ani pekné slovo ani pokarhanie.

Gazda preto neustále rozmýšľal, čo by mal urobiť, aby boli synovia svorní. Jedného dňa ich zavolal k sebe, ukázal im zväzok prútov a povedal:

„Želám si, aby jeden z vás zlomil tieto prúty bez toho, aby ich vytiahol zo zväzku.“

Synovia sa o to pokúšali jeden po druhom. Vynaložili na to všetku svoju silu a zručnosť, ale zlomiť prúty sa im nepodarilo.

Starý muž rozdelil prúty a každému podal po jednom. Synovia ich poľahky zlomili.

Vtedy otec povedal: „Samotný prút je slabý. Silným sa stane len vtedy, keď je vo zväzku s ostatnými. Podobne aj vy budete silní, kým budete jednotní. Keď sa rozídete, ľahko vás premôžu.“

Poučenie:

V JEDNOTE JE SILA.


pridané: 5. september 2004, zdroj: http://rozpravky.wz.cz/…ky/index.php?…